De Olijfberg

Algemene achtergrond informatie en waar in de Bijbel de berg wordt genoemd.

De Olijfberg is een bergrug of bergkam in Oost-Jeruzalem. In het verleden stond deze berg vol met olijfbomen.

Er zijn nog wel olijfbomen te vinden op de berg, maar inmiddels is een groot deel van de berg gevuld met bebouwing, kerken, gedenkplaatsen en graven.

De bergkam bestaat uit 3 toppen, waarvan het hoogste punt 827m hoog is. De bergketen loopt vanaf Mount Scopus in het noorden tot aan de Mount of Corruption in het zuiden.

Mount Scopus betekent ‘uitkijkpost/ uitkijkberg’; je hebt hier een schitterend uitzicht over de stad en de rest van de omgeving. De woonwijk die hier nu is gebouwd heet ‘French Hill’.

De Mount of Corruption wordt ook wel 'Berg der ergernis' genoemd. Deze is 747m hoog en de wijk Silwan bevindt zich hier.

Het middelste deel van de bergkam wordt over het algemeen gezien als de eigenlijke 'Olijfberg'. De top van dit deel is 818m hoog en de huidige woonwijk hier heet At-Tur.

De bergkam fungeert als waterscheiding; aan de westzijde ligt de stad Jeruzalem (met de oude stad en de tempelberg meteen aan de voet van de berg) en aan de oostzijde van de berg ligt de Judese woestijn. Je kunt dus vanaf de top van de Olijfberg zowel uitkijken over de stad Jeruzalem, als over de woestijn. Aan de kant van de woestijn kun je de dode zee en Jordanië zien liggen.

Uitzicht vanaf de Olijfberg op de stad Jeruzalem

De Olijfberg in de Bijbel

Uitzicht vanaf de Olijfberg op de stad Jeruzalem

Uitzicht vanaf de Olijfberg op de woestijn

De Olijfberg wordt zowel in het Oude Testament (ook wel de Tenach, de Hebreeuwse Bijbel), als in het Nieuwe Testament genoemd en is altijd een belangrijke berg geweest in de Bijbelse geschiedenis.

 

De Olijfberg in het Oude Testament:

2 Samuel 15 (vers 30):

David vluchtte vanuit Jeruzalem, door het Kidrondal, over de Olijfberg richting de woestijn en daarna over de Jordaan toen hij moest vluchten voor zijn zoon Absalom. Boven op de Olijfberg was toen een offerplaats en gebedsplaats (vers 30). Mogelijk heeft David hier Psalm 3 geschreven, de Psalm die hij schreef toen hij op de vlucht was voor Absalom.

Voor de bouw van de tempel waren er meerdere offerplaatsen op hoge plekken in Israël, waar men God aanbad. Na de tempelbouw mocht dat niet meer.

 

Zacharia 14: 4

Er komt een dag dat God Zijn volk zal redden. Eerst komen er andere volken om Jeruzalem te verwoesten en dan zal Hij de vijanden van Jeruzalem straffen. Hij zal Zijn voet zetten op de Olijfberg en deze zal in tweeën splijten, waardoor er een dal of kloof ontstaat van oost naar west waardoor de inwoners van Jeruzalem kunnen wegvluchten.

Naar aanleiding van deze tekst denken de Joden dat de opstanding der doden (en het eindoordeel) hier vanaf de Olijfberg zal beginnen. Daarom willen veel Joden hier begraven worden, zodat ze bij de eersten horen die opgewekt worden. Ook de Moslims geloven dat hier het eindoordeel begint en hebben hun eigen begraafplaatsen net aan de andere kant van het Kidrondal, tegen de oude stad aan.

 

Ezechiël 11: 23

De heerlijkheid van de Heer stijgt op uit de stad (uit de tempel), verlaat de stad en verplaatst zich naar de berg aan de oostkant van de stad.

Hier wordt de Olijfberg niet bij naam genoemd, maar er is maar één berg ten oosten van de stad Jeruzalem en dat is de Olijfberg.

 

1 Koningen 11: 7/ 2 Koningen 23:13

Koning Salomo had het lagere, zuidelijke deel van de Olijfberg aan zijn buitenlandse vrouwen gegeven om er aanbiddingsplaatsen te maken voor hun goden. Dit deel wordt daarom de ‘Berg der ergernis’ of ‘Berg van het verderf’/ ‘Mount of Corruption’ of ‘Mount of Anointment’ genoemd.

 

De Olijfberg in het Nieuwe Testament

In het Nieuwe Testament wordt de Olijfberg erg vaak genoemd. Jezus kwam er vaak en graag. De weg naar Bethanië (waar Zijn vrienden Martha, Maria en Lazarus woonden) liep over de Olijfberg.

Hij gebruikte de berg ook om te slapen, te rusten en te bidden tijdens Zijn verblijf in Jeruzalem en om Zijn discipelen te onderwijzen. Zijn eindtijdrede (Mattheus 24-25) hield Hij ook hier op de Olijfberg, met het zicht op Jeruzalem.

De week voordat Hij stierf aan het kruis, kwam Hij via de Olijfberg, op een jonge ezelin, de stad Jeruzalem in waar Hij toen nog werd toegejuicht. Onderweg ‘weende’ Hij over Jeruzalem op de Olijfberg. Een aantal dagen later werd Hij in Getsemané, onderaan de Olijfberg gearresteerd.

40 dagen na Zijn opstanding uit de dood steeg Hij vanaf de Olijfberg op naar de Hemel.

 

De Olijfberg in de tijd van Jezus

In de tijd van Jezus was de Olijfberg nog een berg vol met olijfbomen, maar het was ook al een plek waar veel mensen begraven werden. Toen gebeurde dat meestal nog in graven in rotsen en gaten in de grond en waren ze minder duidelijk aanwezig dan de meeste huidige graven. Het monument voor Absalom was er al wel en daar kwam Jezus dan ook ongetwijfeld regelmatig langs.

Pelgrims kwamen vanuit heel Israël naar Jeruzalem om de grote feestdagen daar mee te vieren. Er was geen plaats in Jeruzalem zelf om al deze mensen te herbergen. En het weer was over het algemeen goed, zodat men buiten kon slapen. De Olijfberg lag dicht bij de Tempel en veel pelgrims sliepen en verbleven op de Olijfberg tijdens hun tijd in Jeruzalem. Ook op de Sabbat konden mensen vanaf hier naar de tempel komen.

In Handelingen 1:12 staat dat de Olijfberg een sabbatsreis vanaf Jeruzalem was. Op Sabbat mochten men maximaal 2000 el reizen, dat is ongeveer 1200 meter.

Pelgrims op de Olijfberg

Volgens Lukas (Lukas 21:37) sliep Jezus de laatste week dat Hij in Jeruzalem was (voor Zijn kruisiging), ook op de Olijfberg.

 

 

In de tijd van Jezus lagen aan de oostkant van de Olijfberg de dorpjes Betfage en Bethanië (nu de Palestijnse stad Al-Izzariya) . In dit laatste dorpje woonden Zijn vrienden Martha, Maria en Lazarus. Ook daar verbleef Hij regelmatig als Hij in Jeruzalem was. Het was ongeveer 40 minuten lopen, over de Olijfberg, van Jeruzalem naar Bethanië. Lazarus lag waarschijnlijk ook in een graf op de Olijfberg begraven (maar dan aan de kant van Bethanië en niet bij Jeruzalem) voordat Hij door Jezus werd opgewekt uit de dood.

 

De Olijfberg tijdens de val van Jeruzalem in 70 na Christus

Tijdens het beleg van Jeruzalem in 70 na Christus, bivakkeerden de Romeinen op de Olijfberg. Ze hakten er alle olijfbomen om en gebruikten het hout voor wapens, stormrammen, vuur en voor het bouwen van een brug/ verhoging om de stad in te komen.

Ook alle bomen in Getsemané zijn toen gesneuveld, dus de originele bomen die er toen stonden, staan er niet meer. Maar vanuit de wortels van een omgehakte olijfboom kan weer een nieuwe olijfboom ontstaan. Dus mogelijk zijn er nog wel bomen die zijn gegroeid uit de wortels van bomen die rond deze tijd zijn omgehakt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Siege and Destruction of Jerusalem by the Romans A.D. 70,

David Roberts 1850 Collection of Yeshiva University Museum.

De toekomst van de Olijfberg / Aardbevingen

In Zacharia 14 staat dat er een dag komt dat alle volken tegen Jeruzalem ten strijde trekken en dat Jeruzalem wordt ingenomen en geplunderd. Dan zal de Heer ingrijpen en met Zijn voeten op de Olijfberg gaan staan. De Olijfberg zal splijten en er zal een kloof/ breed dal komen waardoor de inwoners van Jeruzalem kunnen vluchten. Zowel door veel Joden als door veel christenen wordt er gedacht dat er dan een grote aardbeving zal plaatsvinden.

 

Ook in Ezechiël 38: 18-20 wordt gesproken over een grote aardbeving wanneer Gog Israël binnenvalt. Beide situaties worden over het algemeen geplaatst in de eindtijd.

 

In het verleden hebben er regelmatig aardbevingen plaatsgevonden in Jeruzalem en op de Olijfberg. Hierover wordt ook in de Bijbel gesproken. Jeruzalem ligt in een aardbevingsgebied. De Europese, Arabische en Afrikaanse tektonische platen komen samen in deze regio en er loopt een breuklijn onder de Dode Zee (op korte afstand van de Olijfberg/ Jeruzalem). Er komen regelmatig kleine aardbevingen voor in deze omgeving.

Onderzoekers hebben vastgesteld dat gemiddeld eens in de 80 jaar (sommigen zeggen 120-150 jaar) er een grote aardbeving voorkomt (rond 6,5 op schaal van Richter of meer) en eens in de 1300 jaar een hele zware aardbeving (een serie van grote aardbevingen, dagen achter elkaar). De laatste grote aardbeving, met veel schade in Jeruzalem en op de Olijfberg, vond plaats in 1927. Het epicentrum lag bij Jericho. De laatste hele zware serie van aardbevingen was in 1033.

 

Wat er precies gaat gebeuren in de toekomst, weten we natuurlijk niet. De tijd zal het leren. Maar er is in ieder geval een grote kans dat een grote aardbeving in de regio in de toekomst invloed zal hebben op de Olijfberg en omgeving.

 

De rode lijnen geven de breuklijnen aan die in deze regio lopen. Bron: google

Plaatsen om te bezoeken op de Olijfberg

Er zijn inmiddels veel gedenkplaatsen te bezoeken op de Olijfberg. Ik behandel ze hier in de volgorde als je vanaf Mount Scopus (vanaf het noorden) komt en dan vervolgens via het Pelgrimspad naar beneden loopt richting het Kidrondal.