Graven en ossearia bij Dominus Flevit

Voordat de kerk van Dominus Flevit op het terrein werd gebouwd, vonden de Franciscanen een graftombe uit de Kanaänitische tijd (16e-14e eeuw voor Christus) en een Joods grafcomplex dat was gebruikt tussen 136 voor Christus en 300 na Christus.

In het Joodse grafcomplex werden vele sarcofagen en ossearia (bottenkisten) gevonden, waarop ook vroeg-christelijke inscripties en symbolen zijn gevonden. Waaronder het oud christelijke christogram (Chi Rho- teken). Het lijken o.a. graven van de allereerste christenen te zijn, die in Jeruzalem leefden tussen Jezus' Hemelvaart (30 n. Chr.) en de verwoesting van Jeruzalem (70 n. Chr.

 

Een ossearium is een kist waar de botten van de overledenen in werden gedaan als het lichaam geheel ontbonden was. Na hun overlijden werden de mensen in deze regio vroeger in een uitgehouwen grafholte gelegd, waarvan de vloer iets afliep. Met de voeten laag en het hoofd hoog. Op deze manier liepen de lichaamssappen tijdens de ontbinding dan naar beneden weg. Na ongeveer een jaar, als alle weefsels verteerd waren, werden de botten verzameld in een ossearium ter grootte van het langste bot van het lichaam (de femur/ het dijbeen).

De ossearia konden opgestapeld worden en het graf kon opnieuw worden gebruikt voor andere mensen.

 

Een ossearium (bottenkist)

Het Chi Rho teken

In de jaren 50 is hier ook een overblijfsel van een ossearium gevonden met de Hebreeuwse naam van de discipel Simon Petrus er op: Shimeon Bar Yonah (Simon, zoon van Jona).

Dat was een schok, omdat Rome claimt dat Simon Petrus daar is gestorven en ligt begraven onder de St. Pieter in Rome. Nu is er nooit archeologisch bewijs gevonden in Rome dat Simon Petrus daar echt begraven ligt en er is ook twijfel over of Petrus überhaupt wel in Rome heeft gewoond, aangezien hij rond 54 na Christus nog in Jeruzalem was volgens de Bijbel.

(voor achtergronden zie deze twee artikelen) 

 

Waarschijnlijk is Petrus rond 62 na Christus is gestorven. In 70 na Christus werd Jeruzalem verwoest en daarna werden er grote aantallen Joden en Christenen meer begraven in deze regio. Het zou dus kunnen dat Simon Petrus hier echt begraven werd, aangezien er niet veel andere generaties hebben geleefd en zijn begraven in de periode tussen 30 en 70 na Christus en de kans klein is dat het hier om zijn zoon of ander familielid gaat.

De gevonden inscriptie waar 'Simon, zoon van Jona' staat, bron:  http://www.sevenstarhand.org/Shimon_bar_Jonah/