De `Onze Vader Kerk´ / Pater Noster Church

De grot

Onder de ‘Pater Noster kerk’ bevindt zich een grot, die er al in Jezus’ tijd was. In de eerste eeuwen na Christus kwamen groepjes christenen in deze grot bij elkaar om de Hemelvaart van Jezus te herdenken. In die eerste eeuwen werd het Christendom als godsdienst niet geaccepteerd en was het gevaarlijk om bij elkaar te komen. Mogelijk kwamen de christenen daarom in deze grot bij elkaar.

De plek van Jezus’ Hemelvaart?

Het is niet bekend vanaf welke plek op de Olijfberg Jezus precies naar de Hemel ging, maar dit is één van de plekken waarvan veel mensen denken dat het daar gebeurde.

Toen Helena, de moeder van Keizer Constantijn, in 326 naar Jeruzalem ging en overal ging rondvragen op welke plekken Jezus precies was geboren, gestorven, begraven en opgevaren ten hemel, hoorde zij dat Zijn Hemelvaart naast deze grot had plaatsgevonden. Daarom liet zij op die plek, naast de grot, een ‘Hemelvaartskerk’ bouwen. Deze kerk werk de 'Eleora-kerk' genoemd, dit betekent ‘van de olijven’.

In 614 verwoestten de Perzen de kerk, waarna het lange tijd een ruïne was.

De plek waar Jezus het ‘Onze Vader’ aan Zijn discipelen leerde?

Volgens andere christelijke overleveringsverhalen heeft Jezus in deze grot de discipelen geleerd om te bidden (Lucas 6: 1-13) en heeft Hij hen hier ook onderricht gegeven over hoe het einde der dagen zou zijn (Mattheus 24-25).

In de Bijbel wordt de grot nergens genoemd, maar in het apocriefe boek ‘ de Handelingen van Johannes’ uit de tweede eeuw, wordt er wel over gesproken dat Jezus Zijn discipelen in een grot onderwees.

Ongetwijfeld zijn Jezus en Zijn discipelen regelmatig langs deze grot gelopen terwijl ze onderweg waren van Bethanië naar Jeruzalem en andersom, dus het is mogelijk dat Hij hier Zijn discipelen heeft onderwezen. Het was voor mensen in die tijd heel gewoon om in grotten te verblijven en om daar te schuilen tegen de hitte van de zon of tegen de regen en de kou. Daarnaast ging Jezus graag boven op een berg bidden en deze grot is bijna op de top van dit deel van de Olijfberg.

Van 'kerk van de kruisvaarders' tot een 'klooster voor de Karmelieten'

Omdat dit mogelijk één van de plekken is waar Jezus het ‘Onze Vader’ aan Zijn leerlingen heeft geleerd (Hij heeft dit ook gedaan in Galilea tijdens de Bergrede, Mattheus 6: 5-15), werd op de plek van de grot door de kruisvaarders in 1106 een klein oratorium gebouwd.

In 1152 werd er vervolgens een kerk gebouwd met fondsen die door de Deense bisschop Svend van Viborg werden geregeld. Ze noemden de kerk ‘Pater Noster’, dat is Latijn voor ‘Onze Vader’. Bisschop van Viborg ligt in de kerk begraven.

In 1187 veroverde sultan Saladin Jeruzalem en de kerk raakte zwaar beschadigd. Eeuwenlang lag de kerk in puin.

In 1851 werden veel van de stenen van de in puin liggende ‘Eleora-kerk’ verkocht om er grafstenen van te maken.

In de tweede helft van de 19e eeuw kocht Prinses de la Tour d’Auvergne, een Italiaanse vrouw die met een man uit de Franse adel getrouwd was, het terrein. Zij begon een zoektocht naar de grot. Ze groef een deel van de oude kerk uit de 4e eeuw op en bouwde er een kapel met een klooster naast. In 1872 stichtte zij hier een karmelieten-kloostergemeenschap.

In 1910 werden de fundamenten van de grot gedeeltelijk onder het klooster gevonden, tijdens deze zoektocht stortte een deel van de grot in. Het klooster werd een stukje verplaatst en in 1915 begon men met de wederopbouw van de Byzantijnse ‘Eleora-kerk’. Helaas raakte het geld op en in 1927 moest de bouw worden gestopt.

Prinses de la Tour d’Auvergne overleed in 1889 in Florence. In 1957 werd zij herbegraven in een (door haarzelf voorbereide) graftombe in de Pater Noster kerk.

De huidige ‘Onze Vader kerk’

De kerk is onderdeel van een klooster. Het klooster wordt bewoond door een karmelieten zustergemeenschap en is niet open voor publiek. In de kerk, op de muren van de gewelfde gangen en portalen voor de kerk en in de binnentuin zijn overal keramische betegelde borden te zien, allen versierd met een kleurrijke bloemenrand. Op deze meer dan 190 borden staat het ‘Onze Vader’ geschreven in allemaal verschillende talen.

De grot waar Jezus mogelijk onderwees, bevindt zich voor de kerk. Je kunt op de binnenplaats een paar treden naar beneden lopen om bij de grot te komen.

Naast de kerk is een mooie, rustige Olijfboomgaard waar je heerlijk kunt zitten en met een mooi uitzicht over de oude stad van Jeruzalem.

Eigendom van Frankrijk?

Boven de ingang van het terrein wappert een Franse vlag. De Fransen vinden dat zij eigenaar zijn van het terrein, op grond van het Fischer-Chauvel akkoord van 1948, waarin een Israëlische diplomaat die in Frankijk woonde (Maurice Fischer) een overeenkomst tekende met de Franse overheid over de status van een aantal Franse instellingen in de nog maar net opgerichte staat Israël. Het akkoord is nooit door de Knesset behandeld en omdat het gaat om opgeëist bezit van voor de geboorte van de staat Israël, is het in Israël eigenlijk niet rechtsgeldig. Maar vooralsnog wordt de situatie zo gehandhaafd.

Geopend: maandag tot zaterdag van 8.00-12.00u en 14.00-17.00u

Entree 10 NIS