Berlijn is een bijzondere stad.

Een stad met een beroerde geschiedenis, maar met een grote veerkracht. Na alle pijn, schuld en ellende is de stad in korte tijd weer uitgegroeid tot een bloeiende en creatieve miljoenenstad. Het is een stad vol geschiedenis. Een stad vol van moed, hoop en nieuwe ideeën.

 

Berlijn is een stad die mij raakt en inspireert, maar soms ook frustreert.

Daarom vind ik het leuk om met andere mensen op pad te gaan in deze stad. Om samen met jullie stil te staan bij wat hier is gebeurd en hoe het zover kon komen. Maar ook om te kijken hoe de stad er weer bovenop is gekomen, al blijven de littekens nog overal zichtbaar. 

Als arts / coach én als christen zie ik overal voorbeelden in de Berlijnse geschiedenis, waarvan valt te leren. Ik zie paralellen met de vragen, uitdagingen, twijfels, pijn en moeiten die veel mensen in hun persoonlijke levens tegenkomen. Maar ik herken ook lijnen die in Bijbelverhalen voorkomen. Het is een stad vol van symboliek en metaforen.

Christelijke/ kerkelijke groepen

Aangezien ik zelf een christelijke achtergrond heb én omdat ik ook lijnen met Bijbelverhalen zie in deze stad, vind ik het leuk om met christelijke groepjes door de stad te trekken. Bijvoorbeeld vriendengroepen, familiereisjes, kringen, kerkcommissies, kerkenraden, jeugd/ studentenverenigingen etc. Naast het samen stil staan bij wat er hier is gebeurd, kan ik ook extra bezinningsmomenten, Bijbelstudies, gebedswandelingen of andere door jullie gewenste activiteiten begeleiden. 

 

Coaching

Met mensen die behoefte hebben aan coaching, wil ik graag nog meer de diepte in gaan. Individueel of in kleine groepen. Door Berlijn als spiegel aan jullie voor te houden. Zodat je kunt kijken, onderzoeken en ontdekken  welke raakvlakken jij hebt met wat er hier gebeurd is in Berlijn en hoe jij hier persoonlijk mee aan de slag kunt.

 

Thema's

Er zijn drie thema’s waarop ik me vooral richt. Per thema is al gemakkelijk een week te vullen qua informatie en bezienswaardigheden hier in Berlijn, dus daarom is het extra belangrijk om jullie wensen en gedachten goed mee te nemen in de te plannen Berlijn-reis.