Het graf bevindt zich in het moslim-deel van de stad, daarom staat er op het bordje dat Rabi'a al-Adawiyya er begraven ligt.

Het graf van Hulda, Pelagia of Rabi´a al-Adawiyya

Naast de Hemelvaartskapel bevindt zich een graf dat wordt toegeschreven aan drie verschillende vrouwen.

Profetes Hulda

De Joden zeggen dat de profetes Hulda hier begraven ligt, zij wordt in het Oude Testament genoemd in de tijd van koning Josia. (2 Koningen 22:14-20/ 2 Kronieken 34:22-28). Hulda was de vrouw van Sallum die in de tempel de priesterkleding beheerde. Ze woonden in Jeruzalem. Hogepriester Hilkia vond een boekrol met de wet erop en bracht die naar de koning. Toen deze boekrol aan hem werd voorgelezen, besefte koning Josia dat ze als volk in zonden leefden en dat God boos op hen was en hen zou straffen. Hij vroeg Hilkia om God te gaan raadplegen. Hilkia ging naar de profetes Hulda, zij sprak namens God uit dat Hij inderdaad boos was en de stad zou vernietigen. Maar nog niet in de tijd van koning Josia, deze zou nog in vrede sterven.

Hulda leefde in de tijd van de profeet Jeremia. Jeremia was in de tijd dat dit speelde waarschijnlijk nog jong en nog vooral aan het werk in de omgeving van zijn geboorteplaats Anathot (in de omgeving van Jeruzalem), dat verklaart waarom men nog niet naar Jeremia ging voor deze uitleg. Jeremia kreeg later de opdracht om het volk en de leiders te waarschuwen en de vernietiging van de tempel en Jeruzalem te voorzeggen. Jeremia leefde nog toen Nebukadnezar Jeruzalem veroverde en het volk in ballingschap naar Babel bracht. Hij bleef eerst in Jeruzalem en vluchtte later naar Egypte.

Heilige Rai’a Adawiyya

De moslims denken dat Rai’a Adawiyya hier ligt begraven

Rabi´a al-Adawiyya was een islamitische heilige, die leefde van 717 tot 801 na Christus in wat nu Irak is. Als arme wees werd zij gevangen genomen door een slavenhandelaar die haar als slavin verkocht. Als slavin werd zij tot in de nacht bezig gehouden met huishoudelijke taken, zodra ze hiermee klaar was, ging ze bidden. Ze nam niet de tijd om te slapen. Op een nacht zag haar meester haar terwijl ze aan het bidden was, tot zijn verbazing zag hij op een licht boven haar hoofd dat het hele huis verlichtte. Hij schrok en vroeg zich af wat dit betekende. De volgende ochtend vertelde hij Rabi'a wat hij gezien had en hij liet haar vrij. Daarna trok ze naar de woestijn waar zij zich aan het gebed wijdde. Toen haar heiligheid meer bekendheid kreeg, kwamen talrijke mensen naar haar toe om haar geestelijke leiding te vragen. Ze wordt gezien als de moeder van het Islamitisch spiritualisme.

Heilige Pelagia van Antiochië

De christenen denken dat hier Pelagia van Antiochië begraven ligt. Pelagia leefde in de 5e eeuw en was een prostitué, actrice en danseres uit Antiochië.

Ze bekeerde zich tot het christendom en trok in mannenkleding naar Jeruzalem. Daar leefde ze als ascetische monnik met de naam 'Pelagius' op de Olijfberg.

Na 3 tot 4 jaar overleed ze ten gevolge van de extreme ascese. Pas toen ze was overleden, in 457, ontdekte men dat ze een vrouw was en wie ze echt was. Ze werd begraven in haar monnikencel op de Olijfberg.

Pelagia is de patroonheilige van de actrices in de Rooms Katholieke kerk, op 8 oktober wordt haar feest gevierd.

Je kunt hier niet zomaar naar binnen, daarom een foto van internet: 

Foto van: http://allaboutjerusalem.com/article/who-pelagia