Bijzondere graven in het Kidrondal

Het graf van Absalom

Dit grafmonument dateert uit de eerste eeuw en heeft niets met Absalom te maken. In de Bijbel staat in 2 Samuel 18:18 dat Absalom in het koningsdal een monument voor zichzelf liet bouwen, omdat hij geen zonen had die zijn naam zouden dragen. Daarom werd dit grafmonument door de plaatselijke bevolking het graf van Absalom of de ‘Absalom’s Pillar’ genoemd.

Deze graftombe is één van de meest opvallende en bijzondere graven van Jeruzalem. Het is een 20 meter hoog gebouw. De onderkant bestaat uit een vierkante kubus, versierd met zuilen, die werd uitgehakt uit de rotsen. Er bovenop is een opvallend trechtervormig dak gemaakt. De Moslims gaven het de naam: ‘Farao’s hoed’ vanwege de vorm van het dak.

Het graf werd al genoemd door Flavius Josephus en was er dus al in zijn tijd. Flavius Josephus werd geboren in 37 na Christus in Jeruzalem en hij is in 70 met de Romeinen mee naar Rome gegaan. Er is een redelijk grote kans dat dit monument er dus al stond in de tijd van Jezus en dat Jezus langs dit monument kwam als hij vanuit de stad de Olijfberg op ging.

Het graf is versierd met wijnbladeren en druiventrossen en heeft 8 kamers.

Het lijkt erop dat dit gebouw ook een nefesh/ monument was dat bij het grafcomplex hoorde dat er achter ligt. Dit grafcomplex wordt ‘De grot van Josafat (Jehosafat)’ genoemd.

De grafkamers werden waarschijnlijk gebruikt om de overledenen gelijk na hun overlijden in te leggen. Na een tijdje werden de botten dan verzameld in een ossearium (bottenkist, zie 'Graven bij Dominus Flevit'), waarna de grafkamer opnieuw gebruikt kon worden voor een andere overledene.

In 2003 werd een inscriptie uit de vierde eeuw op één van de muren ontcijferd. Daar staat: ‘Dit is het graf van Zacharia, de martelaar, de heilige priester, de vader van Johannes’. Maar die tekst lijkt pas in de vierde eeuw te zijn aangebracht. Daarom wordt er ook wel gedacht dat dit het graf van de priester Zacharia was, de vader van Johannes de Doper. Het is mogelijk dat hij één van de overledenen was die hier in de tombe zijn gelegd na hun overlijden.

 

Omdat deze graftombe werd genoemd naar Absalom, kreeg de tombe een speciale plaats in de opvoeding van de Joodse kinderen van Jeruzalem.

Absalom was de dwarse en opstandige zoon van koning David. In de loop der eeuwen ontstond de gewoonte dat vaders hun opstandige zonen naar het monument van Absalom brachten om stenen te gooien naar het graf van de opstandige zoon van David. Voor kinderen werd het een gewoonte om stenen te gooien tegen het graf als ze er langs liepen.

 

De grot van Josafat

Achter ‘Absalom’s Pillar’ bevindt zich een grafcomplex uit de Tweede Tempelperiode. Dit complex bevat verschillende grafcrypten, het is niet bekend wie hier begraven werden. Omdat dit deel van het Kidrondal ook wel het dal van Josafat werd genoemd, is dit grafcomplex naar Josafat genoemd.

Koning Josafat is hier echter niet begraven. Hij werd, net als de andere koningen van Juda, begraven in de Davidsburcht.

Het graf van Zacharia

Ook deze naam is niet juist en geeft verwarring, aangezien in het naastliggende ‘graf van Absalom’ mogelijk Zacharia de vader van Johannes de Doper werd begraven. Deze graftombe wordt echter toegeschreven aan Zacharia Ben Jehoiada (Zacharia, de zoon van hogepriester Jojada, 7-9e eeuw v. Chr.), maar de bouwstijl past meer bij de eerste eeuw na Christus. Het monument is een monoliet: het is volledig uitgehouden uit de rots en bevat geen grafkamer. Het is dus geen graf, maar mogelijk een nefesh/ monument voor het naastliggende grafcomplex van Benei Hezir (de zonen van Hezir).

Priester Zacharia Ben Jehoiada werd volgens het boek Kronieken (2 kronieken 24:21) gedood door steniging, toen hij de overleden koning Jojada en het volk veroordeelde omdat ze zich van God hadden afgekeerd. Volgens de Bijbel stierf hij in het voorhof van de tempel. Volgens de Joodse traditie stierf hij hier in het Kidrondal.

Jezus noemt in één van Zijn laatste redes deze Zacharia (Lucas 11:51, Mattheus 23:35) als Hij het heeft over de onschuldige mensen die zijn vermoord ‘Zo zal al het onschuldige bloed dat op aarde is vergoten jullie worden aangerekend….. Ik verzeker jullie: op deze generatie zal dit alles neerkomen’.

De graftombe is aan de voorkant (westzijde) mooi afgewerkt en versierd. De andere zijden zijn kaal. Verschillende geleerden denken dat deze graftombe van Zacharia gelijk met de aangrenzende graftombe van de zonen van Hezir is gebouwd, wat er inderdaad op kan duiden dat ze bij elkaar horen.

Het graf van de zonen van Hezir:

De Hezirs werkten in de Tempel. De naam komt ook voor in de Bijbel, zowel tijdens de eerste tempelperiode, als tijdens de tweede tempelperiode (1 Kronieken 24:15, Nehemia 10:21)

De tombe is een grafkelder die in de rotswand is uitgehouwen.  Aan de ingang onthult een Hebreeuwse inscriptie dat het een begraafplaats is voor de Cohanim of priesterlijke familie met de naam Bnei Hezir.

 

Het graf van de zonen van Hezir, direct naast het 'graf van Zacharia'