Het is zonde om je zorgen te maken...

Gepubliceerd op 2 december 2020 om 16:33

Recent heb ik geschreven over hoe bezorgdheid als een gif inwerkt op je lichaam, geest en relaties en hoe je daar op een praktische wijze mee kunt omgaan zie hier. In deze blog gaat het over de christelijke/ Bijbelse weg om met zorgen om te gaan. Beide manieren kunnen goed samen gaan en door elkaar gebruikt worden!

 

‘Al die zorgen maken uw leven geen dag langer.’ Mattheus 6:27

Zorgen maken is niet iets van deze tijd, al sinds de zondeval maken mensen zich zorgen. Het is niets nieuws, mensen hebben zich altijd al zorgen gemaakt. We kunnen ons zorgen maken over bijna alles. Maar dat is niet Gods bedoeling.

 

Jezus vond dit zo’n belangrijk onderwerp, dat Hij een groot deel van zijn beroemdste preek, de Bergrede, besteedde aan het thema ‘zorgen maken’. Ook op andere plekken in de Bijbel wordt heel duidelijk gesproken over ‘zorgen maken’.  Er staat vele malen geschreven dat we  ons geen zorgen moeten maken. Het lost niets op en het is een blijk van wantrouwen in God en  van teveel vertrouwen op jezelf. Het is een zonde!

 

Bij bezorgdheid probeer je om het oncontroleerbare te controleren, door in je hoofd hier over na te denken. Het is in wezen een kwestie van controle zoeken. Maar het heeft geen zin. We kunnen de toekomst, de economie, onze kinderen en nog veel meer dingen niet onder controle houden. Zelfs als we op dit moment alles onder controle lijken te hebben in ons leven en we bijvoorbeeld heel rijk, invloedrijk en succesvol zijn, kan er iets gebeuren waardoor we morgen niets meer hebben. Het leven is onzeker. Er kan van alles gebeuren en ons van alles overkomen, maar daar hoeven we niet onder te lijden. En het heeft zeker geen zin om ons er nu al druk over te maken, wat er mogelijk in de toekomst met ons kan gebeuren.

 

Bezorgdheid is een vorm van ongeloof

Jezus geeft aan dat we ons geen zorgen hoeven maken als we op God vertrouwen en leven naar Zijn wil. Als je op God vertrouwt, zal Hij ook voor je zorgen. Het is geen advies van Jezus, het is een Goddelijke opdracht om je geen zorgen te maken! Het is een zonde om je zorgen te maken, want je vertrouwt niet op God. Bezorgdheid en vertrouwen kunnen niet samen gaan, bezorgdheid is een vorm van ongeloof.

 

God zal bij je zijn in alles en zorgen dat je krijgt wat je nodig hebt. Besteed dus geen tijd en energie aan het piekeren en zorgen maken over eten, drinken en kleding. 

Het is tijdverspilling en zonde van de energie. Je bent dan op zoek naar een goede levensstandaard en verwacht je levensvreugde en geluk te krijgen door een goed gevoed lichaam en door er goed uit te zien. Als je dat doet, leef je zoals de mensen die zonder God leven en die alles van zichzelf verwachten.

 

Het ultieme tegengift tegen ‘zorgen maken’: Leef één dag tegelijk

En Jezus zegt ook: ‘Leef bij de dag. Elke dag heeft al genoeg aan zijn eigen problemen.’ Mattheus 6: 34

Problemen zullen er altijd zijn in het leven hier op aarde. Pijn, moeite, moeilijke momenten. Je zult ongetwijfeld problemen krijgen in het leven die je zelf niet kunt voorkomen en die je ook niet zelf in de hand kunt houden. God zal dat niet allemaal zomaar bij je weghouden. Maar Hij zal er wel bij zijn in deze moeilijke momenten, als jij Hem erbij vraagt, met Hem leeft en op Hem vertrouwt. Zijn genade is je genoeg. Hij zal je geven wat je nodig hebt, maar dat is niet altijd wat jij denkt dat je nodig hebt…. Soms gaat Hij hele andere wegen met je dan je zou willen en zou verwachten, maar als je op Hem vertrouwt, zal het goed zijn en zal Hij je de kracht en energie voor elke dag geven.

Jezus geeft ons hier het ultieme tegengif tegen ons ‘zorgen maken’: Leef één dag tegelijk. God zal voor morgen zorgen!

 

Jezus herinnert ons er ook aan dat dieren en planten zich geen zorgen maken. Vogels denken niet ‘laat ik maar een voorraadje voeding aanleggen voor als er morgen niets meer te vinden is’ of ‘laat ik maar een groter en comfortabeler nest maken, voor als ik ouder word en alles minder makkelijk gaat’. Ze leven bij de dag. Er is maar één schepsel in de hele schepping dat zich zorgen maakt: de mens. Alleen mensen vertrouwen er niet op dat God voor hen zorgt.

 

Zorgen kunnen je leven niet verlengen, wel verkorten

Jezus zegt ook: Al die zorgen maken uw leven geen dag langer.’ Mattheus 6: 27

In een andere vertaling staat: ‘Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen?’.

Zorgen maken maakt je geen centimeter langer en geeft je geen dag langer om te leven. Als je je zorgen maakt over een probleem, kom je hiermee ook geen centimeter dichter bij de oplossing. Zorgen veranderen niets, behalve dat ze jou veranderen. Je gaat je er ellendig van voelen. En hoewel ze je geen dag langer laten leven, kunnen ze wel je leven verkorten door allemaal gezondheidsproblemen die hierdoor ontstaan (klik hier voor uitleg over de giftige werking van bezorgdheid).

 

Christenen versus ongelovigen

‘Maak u dus geen zorgen over wat u zult eten of aantrekken. Met dat soort dingen vullen de ongelovigen hun leven. Uw hemelse Vader weet heel goed wat u allemaal nodig hebt’. Mattheus 6: 31-32

God weet wat je nodig hebt, veel beter dan dat jij dat weet en begrijpt. Vertrouw op Hem en speel zelf niet voor God door alles zelf te proberen uit te piekeren.

Als gelovige heb je een Vader in de hemel die heeft beloofd om voor je te zorgen. 

Je bent Gods kind en kinderen krijgen speciale voorrechten. Als je geen relatie met God hebt, dan zal Hij je niet automatisch helpen en voor je zorgen. Maar het is nooit te laat om Hem te leren kennen en op Hem te gaan vertrouwen. Als je Hem er om vraagt in gebed, zal Hij je hartelijk welkom heten en wil Hij ook jouw Vader zijn, voor je gaan zorgen en dan zal Hij je helpen om met Hem te gaan leven.

 

Zet God in het centrum van je leven, dan zal Hij in alles voor je zorgen

‘Geef het Koninkrijk van God en het doen van zijn wil de hoogste plaats in uw leven. Al het andere zal u dan geschonken worden.’ Mattheus 6: 33

’Mijn God zal uit zijn rijkdom in Christus Jezus u alles geven wat u nodig hebt.’ Filippenzen 4: 19

Wees gericht op God en Zijn koninkrijk in alles in het leven. Leef zoals Hij het gezegd heeft. Hou van God en van je medemens en leef daaruit. Als je op God vertrouwt, hoef je je geen zorgen te maken. Omdat Hij heeft beloofd om in al je behoeften te voorzien. Op elk gebied van het leven zal Hij voor je zorgen. Voor eten, drinken en kleding, maar ook financieel, in je relationele conflicten, in je dromen, gezondheidsproblemen en alles waarvan je niet weet wat je ermee moet doen.

Betrek Hem erbij en vertrouw op Hem. Hij zal voorzien en je helpen. Dat betekent niet dat je passief moet gaan zitten afwachten tot God alles op je bordje gooit. Je hebt wel je eigen verantwoordelijkheid in het leven. Maar je hoeft niet tot het uiterste alles in de hand te hebben. Hij weet wat je nodig hebt en juist op momenten dat jij het even niet meer weet, niet begrijpt en niet ziet, zal Hij erin voorzien. Ga niet zitten tobben en piekeren, maar geef het over aan God!

Elke keer dat je God uit het centrum van je leven haalt en daar iets anders neerzet - hoe goed het ook is – ga je je zorgen maken.

Ga bidden in plaats van je 'zorgen maken'

‘Maak je nergens zorgen over!’, schrijft Paulus in Filippenzen 4:6. Het is één van de moeilijkste opdrachten in de Bijbel om te gehoorzamen. Paulus zat zelf op dat moment in de gevangenis te wachten op het vonnis van de keizer, omdat hij over Jezus vertelde. Er hing hem een executie boven het hoofd en juist hij schrijft hier ‘Maak je nergens zorgen over’. Hij had allang geleerd om volledig op God te vertrouwen, door alle moeilijkheden en ellende heen die hij heeft moeten doorstaan.

Als je moeilijkheden en onzekerheid ervaart, of als je je onder druk gezet voelt, kun je kiezen uit twee reacties: Je kunt je zorgen maken, of je kunt aanbidden. Je kunt in paniek raken of je kunt bidden. Je kunt je concentreren op het probleem, of je kunt je concentreren op God.

Er staat in Filippenzen 4 niet alleen dat je al je wensen en zorgen bij God moet brengen, maar ook dat je moet danken. Als je alleen op je zorgen geconcentreerd blijft en God alleen maar smeekt om hulp, dan is de kans aanwezig dat God niet voor je zorgt. Ook niet gelovigen doen schietgebedjes en smeken God soms om hulp. God wil ook gedankt worden. Hij wil gezien worden zoals Hij is. Dank Hem voor wie Hij is, wat Hij doet en heeft gedaan in je leven. Dank Hem voor de schepping en voor alles wat er in gedachten op komt om Hem voor te danken. Dat is aanbidding. Zo richt je je op God en zie je Hem zoals Hij is. Dan kun je echt op Hem vertrouwen en zal Hij je vrede geven in je hart en leven, hoe lastig je omstandigheden ook zijn.

Richt je gedachten op de goede dingen

Richt je gedachten op alles wat waar, eerlijk, heilig, vriendelijk, mooi en goed is’. Filippenzen 4:8 Als je je gedachten bewust richt op dingen die waar, eerlijk, heilig, vriendelijk, mooi en goed zijn, dan beschermt dit je tegen bezorgdheid. Eigenlijk is het hetzelfde mechanisme: als je kunt piekeren, dan richt je je gedachten op problemen en blijf je daar aan denken. Je hebt de vaardigheid dus al in huis. Alleen is piekeren ‘de verkeerde kant op denken’. Richt je gedachten niet op je problemen, maar op de positieve dingen die hier genoemd worden en blijf daar aan denken.

 

Maak je geen zorgen over wat je niet hebt, als je wel geloof hebt!

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.