De 10 geboden voor emotionele gezondheid tijdens COVID-19

Gepubliceerd op 4 november 2020 om 13:06

Rick Warren

In het voorjaar preekte onze pastor Rick Warren twee keer over dit thema. Het zijn mooie handvaten om te gebruiken om tijdens deze ingewikkelde tijd staande te blijven. Met deze Bijbelse principes kom je sterker uit de pandemie. Mentaal sterker, emotioneel sterker en geestelijk meer volwassen.

Dit thema heeft dus niet echt wat met Berlijn te maken, hoewel de principes wel helemaal in het gedachtegoed passen van Dietrich Bonhoeffer.

Romeinen 12: 11-12Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenstand ondervindt, en bid onophoudelijk.’

Romans 12: 11-12 in English Message translation: “Don't burn out; keep yourselves fuelled and aflame… Don't quit in hard times, instead pray all the harder!”

 

We zitten allemaal in dezelfde storm, maar niet in dezelfde boot. Sommigen zitten in een jacht en ervaren geen of nauwelijks problemen. Anderen zitten in een gammele roeiboot of moeten zich vastklampen aan drijfhout. We hebben allemaal een andere basis en andere problemen. Besef dat niet iedereen deze situatie hetzelfde beleeft zoals jij dat doet.

Je kunt niet geestelijk gezond zijn, als je niet emotioneel gezond bent.

Bij voortdurende stress verlies je elke dag een beetje energie, waardoor je langzaam leegloopt. Je reserves raken op een gegeven moment op.  Net zoals je lichaam dagelijks rust en zorg nodig heeft, zo heeft je ziel dat ook nodig.

 

1) Wees niet te hard voor jezelf en anderen

Jakobus 4:6 ‘De genade die Hij schenkt is nog groter, daarom staat er ‘God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen schenkt Hij genade’

Het is niet gek dat je minder energie hebt, ook al doe je minder dan normaal. Accepteer het. Wees mild voor jezelf. En behandel jezelf en anderen op de manier waarop God ons benadert: met barmhartigheid.

 

2) Begin en eindig elke dag met het voeden van je ziel

Psalm 119: 147-148 ‘Nog voor het morgenlicht roep ik om hulp, in Uw woord stel ik mijn hoop. In de uren van de nacht houd ik mijn ogen geopend en overdenk ik Uw woord’.

Psalm 92: 3In de morgen te getuigen van uw liefde en in de nacht van uw trouw’

Jakobus 1:21 ‘Wees daarom zachtmoedig en leg elke verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af. En ontvang zo Gods Woord dat in u wordt geplant en dat u kan redden.’

De bijbel kan je ziel voeden, opnieuw vullen en herstellen. ‘Je ziel’: dat zijn je gedachten, je wil, je emoties.

De manier waarop je je dag begint en eindigt bepaalt je dag.

Praktisch: De eerste 5 minuten van de dag geen telefoon, tv, nieuws etc, maar start met Gods woord. Sluit de laatste 5 minuten van de dag ook op deze manier af.  

GWEW GWLW = Gods woord eerst woord, Gods woord laatste woord.

Laat de Bijbel open liggen op je kussen of nachtkastje, lees verder in de ochtend en avond. Het gaat niet om hoe lang je leest; lees tot God tot je spreekt. Dat kan al bij het eerste woord zijn of pas na 30 minuten. Lees in een vertaling die makkelijk en begrijpelijk is.

 

3) Zorg voor een simpele routine die je kunt volhouden

Efeze 5:15-16Let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen, maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd.’

Routine geeft je stabiliteit. Met routine ontwikkel je weerstand. Maak een vaste dagplanning.

Plan ook een gezonde leefstijl in deze routine: minstens een half uur beweging per dag, gebruik gezonde voeding, neem voldoende rust en zoek ontspanning.*

 

4) Stop met het voortdurend volgen van het nieuws

Mattheus 6:22-23 ‘Het oog is de lamp van het lichaam, dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis?’

 (in Engels: But if you’re focused on the bad, your life will be full of darkness!)

Psalm 119:37Houd mijn ogen af van wat leeg is, laat mij Uw wegen gaan en leven.’

 ‘Wat ik zie, is wat ik word’. Als je een nieuws-junkie bent, breng je extra stress in je leven. Zoek naar alternatieven: Lees een boek, speel een spel, luister naar de vogels, begin een nieuwe hobby, start met nieuwe familiegewoonten.

Welke goede gewoonten kun je beginnen?

 

5) Plan dagelijks contact in met mensen van wie je houdt

1 Thessalonicenzen 5:11 ‘Bemoedig elkaar daarom, en bouw de één de ander op, zoals u trouwens al doet’.

 Zoek dagelijks contact met 3-4 mensen van wie je houdt en moedig hen aan om hetzelfde te doen. Dit kan telefonisch, maar ook per mail, post of hoe dan ook.

Toen Paulus in de gevangenis zat, zat hij 24 uur per dag vast aan bewakers. Hij had geen privacy en zat opgesloten. In quarantaine en isolatie. Maar hij gebruikte zijn tijd om te schrijven aan de gemeenten van wie hij zoveel hield. En hij schreef hierdoor een groot gedeelte van het Nieuwe Testament, waar wij nog steeds door gezegend worden.

Hoe kan jouw brief of berichtje in deze tijd van betekenis zijn voor een ander?

 

6) Deel je gevoelens en stop ze niet weg

Galaten 6:2 ‘Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus’.

Jakobus 5:16 ‘Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt’.

Gevoelens zijn ervoor bedoeld om ze te voelen. Als je je gevoelens verbergt, komen ze er ergens anders in je lichaam uit. Hier kun je ziek van worden.

Wees je bewust van onbewuste pijn en rouw in je leven op dit moment. Een gemiste begrafenis, een gemist feest, een speciale gebeurtenis die niet doorging of waar je niet bij kon zijn. Deel je frustraties, fouten en gevoelens.

Het is verstandig om je gevoelens niet alleen met God te delen, maar ook met een ander mens/ andere mensen.

‘Revealing your feeling is the beginning of healing’: het uiten van je gevoelens is het begin van de genezing ervan.

 

7) Vraag advies voordat je een grote beslissing neemt

Spreuken 15:22 ‘Plannen falen, als er geen overleg is, maar door een veelheid van raadgevers komt het nodige tot stand’.

Spreuken 11:14 ‘Als er geen wijze raad is, komt een volk ten val, maar er komt verlossing door een veelheid van raadgevers’.

 Onder stress gaan je hersenen op een lager niveau functioneren. Neem onder stress geen grote beslissingen in je eentje, maar overleg met anderen en vraag advies.

 

8) Plan meerdere pauzes gedurende de dag

Jesaja 40: 30-31 Jongeren zullen moe en afgemat worden, jonge mannen zullen zeker struikelen; maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.

Jesaja 58:11 ‘En de Here zal u onophoudelijk leiden, in uw behoeften voorzien met goede dingen en u gezond houden, dan zult u lijken op een tuin met voldoende water, een altijd opborrelende bron.

 In plaats van één keer een uur pauze te nemen, kun je beter meerdere keren een korte pauze nemen om even op te laden en nieuwe kracht op te doen. Doseer je pauzes verspreid over de dag, net zoals  medicatie over de dag verspreid wordt. En praat met God tijdens deze pauzes.

 

9) Dien iemand die meer lijdt dan jijzelf

Jakobus 1:27 ‘De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit:: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld.’

Spreuken 11:25 ‘Een zegenende ziel wordt verzadigd, en wie te drinken geeft, die zal ook te drinken krijgen.’

Kijk om je heen en je zult iemand vinden die in een slechtere situatie zit dan jij. Voor je emotionele gezondheid, moet je de aandacht van jezelf afhalen. Focus op iemand anders die meer lijdt. Maakt het verschil, geef iets terug. Het dienen van anderen die grotere noden hebben dan jij, helpt je om je eigen emotionele en geestelijke tank te vullen. Wees een dienaar voor anderen.

 

10) Besteed je tijd en energie aan wat je echt kunt beïnvloeden en vertrouw op God voor de rest

Jakobus 2:22 (over Abraham) Hij geloofde God en deed precies wat God van hem vroeg. Zijn geloof werd pas écht geloof door wat hij deed.

 Voor je eigen emotionele en geestelijke gezondheid ben je deels zelf verantwoordelijk. God gaat de dingen die Hij al aan jou uit handen heeft gegeven niet van je over nemen. Hij gaf je veel: zoals je hersenen en je wil om goede keuzes te maken. Over sommige dingen heb je niets over te zeggen, geen keuze mogelijkheden. Maar over andere dingen wel. De dingen waar je zelf in kunt kiezen, daarin heb je een eigen verantwoordelijkheid. Hoe laat je naar bed gaat, wat je eet en vele andere keuzes. Passief niets doen en wachten op wat God doet, is verkeerd. Maar doen alsof alles van jezelf afhangt is ook verkeerd.

Over veel dingen in deze tijd heb je geen controle; zoals de pandemie, hoe de overheid hiermee omgaat en de omstandigheden waarin je leeft. Maar je kunt wel kiezen hoe je hiermee omgaat, hoe je leeft in deze tijd. Alles wat we moeten doen, is besluiten wat we doen met de tijd die we hebben. Je hoeft het niet helemaal zelf te doen en op je eigen kracht. God zal je erbij helpen, als je Hem je laat helpen.

 

Dit is een samenvatting van twee preken van Rick Warren uit de serie ‘A faith that works when life doesn’t’.

Deel 8 en 9 ‘A faith that leads to emotional health', mei 2020.

Om zelf te kijken en te luisteren: Deel 8 en Deel 9

* Gezonde levensstijl is aanvulling van Artine

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.